๒๓ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๓ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
Spread the love

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                      ยี่สิบแปด กรกฎาคม เวียนบรรจบ           ขอน้อมนบ พระนฤบดินทร์ ปิ่นอดิศร

                                               ขออัญเชิญ เทพไท้ ถวายพระพร                  มหาวชิราลงกรณ์ มิ่งขวัญเหล่าชาวไทย

                                               ขอภัยพาล จงนิราศ ปราศไปสิ้น                   พระสยามมินทร์ จงเกษมสุข นิรัติศัย

                                               เจริญพระชนม์ คงมั่น เป็นหลักชัย                 พระมิ่งเกล้า พสกนิกรไทย ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                       นายอุดม  กันม่วง            ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง ,

                       กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์    

                                                      นางสาวเบญญพร  เฮงซิ้ม     กำนันตำบลชัยมงคล

                                                      นายวรชาติ  สายน้ำผึ้ง          กำนันตำบลท่าทราย

                                                      นายวัชระศักดิ์  อุบลไทร   (กำนันหนุ่ย)   ตำบลท่าทราย

                                                      นางธันยภัทร์   อุบลไทร   (ผู้ช่วยจิ๋ว)   ตำบลท่าทราย

                                                      นางชลธิชา  รุ่งแสง     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  ตำบลโคกขาม

                                                      นายนิติธร  ธีรรังสี       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ตำบลบางโทรัด 

 

Related Articles