จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
Spread the love

จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โอกาสนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมยืนตรง กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสา ทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลาย ๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

Related Articles