เปิดงานอย่างคึกคัก!! มหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร 28 ก.ค.- 1 ส.ค.นี้ ห้ามพลาด!!!

เปิดงานอย่างคึกคัก!! มหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร 28 ก.ค.- 1 ส.ค.นี้ ห้ามพลาด!!!
Spread the love

เปิดงานอย่างคึกคัก!! มหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร 28 ก.ค.- 1 ส.ค.นี้ ห้ามพลาด!!!

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานมหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายก อบจ.สมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทําให้การค้าขาย และการท่องเที่ยวภายในจังหวัดฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดฯ ดังนั้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มีแนวโน้มดีขึ้น จังหวัดฯ มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค ตามนโยบายของรัฐบาล คือ Gastronomy Tourism โดยการขับเคลื่อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลทําให้การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน

สำหรับ การจัดงานมหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร จะมีตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นการกลับมาจัดงานอาหารทะเลเพื่อโชว์ศักยภาพการเป็นเมืองแห่งอาหารทะเลที่ไม่ได้จัดงานฯมา 2 ปี เป็นการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวและลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ปรุงใหม่ในราคามิตรภาพ ซึ่งภายในงานมีได้ยกร้านอาหารมารวมกันกว่า 80 ร้านค้า อาหารทะเลหลากหลายเมนู พูดได้ว่า ยกทะเลขึ้นบกมาเสริฟอาหารทะเลแบบสดๆให้กับนักท่องเที่ยวกันเลยทีเดียว ซึ่งบรรยากาศภายในงานมหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาคร ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากมีนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมเที่ยว ชม ชิม ช้อป กันเป็นจำนวนมาก โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่จะช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคต ต่อไป

Related Articles