ผู้นำท้องถิ่นบางโทรัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้นำท้องถิ่นบางโทรัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
Spread the love

ผู้นำท้องถิ่นบางโทรัดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ผู้บริหาร และบุคลากร บริษัทสยามไวเนอรี่ จำกัด บริษัทนำชัยอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทเคมแม็กอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทั้งประชาชน หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ พัฒนาหมู่บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทำความดีถวายในหลวง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และปลัดอาวุสโส ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและให้กำล้งใจผู้นำท้องถิ่นทุกคน และนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มาร่วมกิจกรรม  และมอบค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ให้ด้วย ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านต้องขอขอบพระคุณด้วยความเคารพ

Related Articles