รพ.สต บางโทรัด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั่วหน้า ทุกสถานที่

รพ.สต บางโทรัด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั่วหน้า ทุกสถานที่
Spread the love

รพ.สต บางโทรัด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั่วหน้า ทุกสถานที่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในระหว่างที่นายทนงศักดิ์  ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น กำลังร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตัดหญ้าถนนเอกชัย ด้วยความเป็นห่วงผู้สูงอายุในพื้นที่ คุณหมอ จาก รพ.สต บางโทรัด จึงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องก้นไข้หวัดใหญ่  ด้วยความห่วงใย ประธานสภา อบต.บางโทรัด จึงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ท่านริมถนน ขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า เก็บขยะ อยู่ริมถนน นับว่าเป็นการให้บริการกับทุกท่าน ทุกสถานที่เลยทีเดียว  

Related Articles