ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมผู้บาดเจ็บกรณีแผ่นปูนสะพานกลับรถ หล่นทับรถยนต์

ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมผู้บาดเจ็บกรณีแผ่นปูนสะพานกลับรถ หล่นทับรถยนต์
Spread the love

ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมผู้บาดเจ็บกรณีแผ่นปูนสะพานกลับรถ หล่นทับรถยนต์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ประกันจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรภร จักรเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายชาญวิทย์ พริกบุญจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีแผ่นปูนสะพานกลับรถหล่นทับรถยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมให้คำแนะนำกรณีเบิกเงินทดแทน

ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุคานปูนสะพานกลับรถหล่นลงมาทับรถยนต์และคนงานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 2 ราย เมื่อ 20.34 น. วันที่ 31/7/65 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้เสียชีวิต (ญ) เป็นผู้ประกันตน ม.33 อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สปส.กทม.พท.6 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันสังคม ส่วนผู้เสียชีวิต (ช) เป็นผู้ประกันตน ม.33 ของกรมทางหลวง อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สปจ.ปทุมธานี มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีตายเนื่องจากการทำงาน ตามมาตรา 18(4)แห่ง พรบ.เงินทดแทนฯ ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาที่ รพ.มหาชัย1 กลับบ้านแล้ว อีก 1 รายเข้ารับการรักษา รพ.สมุทรสาคร เป็นผู้ป่วยใน ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับ สปจ.ปทุมธานี และ สปส.กทม.พท.6 อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ทายาทในการเบิกสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ต่อไป

Related Articles