เปิดสัมมนาเผยแพร่ การสะสมคะแนน “โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME”

เปิดสัมมนาเผยแพร่ การสะสมคะแนน “โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME”
Spread the love

เปิดสัมมนาเผยแพร่ การสะสมคะแนน “โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน (Energy Points) ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME” โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี รองประธานคณะทำงานโครงการฯ นคุณณรงค์ บัณฑิตกมล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดเวลาจนผู้แทนจากโรงงาน สถานประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนา ที่ห้องแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 

การจัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน (Energy Points) ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสมคะแนน (Energy Points) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับเงินสนับสนุน ร้อยละ 30 ของเงินลงทุน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

Related Articles