สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน

สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน
Spread the love

สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี “สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 11” โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ อดีต นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และชาวประมง เข้าร่วมพิธี ที่อาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เปิดเผยว่า อ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวตัว ก เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญ อันถือว่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตให้กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ชาวประมงสมุทรสาคร สำนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงร่วมมือร่วมใจเพื่อฟื้นฟูในทุกกรณีเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ สมาคมการประมงสมุทรสาคร และคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำโครงการ “พิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร” กิจกรรมทางศาสนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ฮ้อเฮียตี๋ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของทุกคนโดยเฉพาะชาวประมงทั้งที่ประกอบการอยู่ในปัจจุบัน และผู้สืบทอดอาชีพในอนาคต ได้เห็นความสำคัญของแหล่งทรัพยากรทางทะเล และทดแทนบุญคุณแผ่นดินอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อศาลหลักเมือง การทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาคารเพล การไหว้ฮ้อเฮียตี๋ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งที่ 8

Related Articles