สมุทรสาครกำหนดจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1  1 – 19 พ.ย .65 นี้

สมุทรสาครกำหนดจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1  1 – 19 พ.ย .65 นี้
Spread the love

สมุทรสาครกำหนดจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1  1 – 19 พ.ย .65 นี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุม สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 มีคณะกรรมการการกีฬาฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วาระการประชุมเกี่ยวกับ เรื่องขออนุมัติปรับแผนงาน และถอนเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตามรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2566 

และสำหรับการประชุมนี้มีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดวันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2565  และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ในระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565  โดยมีการหารือในประเด็น การจัดทำปฏิทินการแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกระเบียบ สนามจัดการแข่งขันสำหรับชนิดกีฬาต่างๆ สถานที่พักนักกีฬา และเรื่องอื่นๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้

ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 นี้  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจากจังหวัดในสังกัดภาค 1 จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และสมุทรสาคร เพื่อเป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 1 ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดนครวรรค์ ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2566 และคาดหวังว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครได้

Related Articles