นายก อบจ.สมุทรสาคร นำทีมสมาชิกสภา อบจ. ร่วมงาน 130 ปี 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำทีมสมาชิกสภา อบจ. ร่วมงาน 130 ปี 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
Spread the love

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำทีมสมาชิกสภา อบจ. ร่วมงาน 130 ปี 10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอุดม (ปลัดแต) ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 130 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมี ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอุดม กันม่วง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรสาคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ร่วมงาน ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย

ทั้งนี้ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทีมฅนทำงานได้มอบเงินร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรสาคร และร่วมจับรางวัลเพื่อมอบของขวัญให้กับสมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย

นอกจากนี้ ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และนายอุดม กันม่วง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ชื่นชมยินดีในการทำงานของสมาชิกทุกท่านที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานเพื่อนพัฒนาคนพัฒนางาน ดูแลทุกข์สุขช่วยเหลือลูกบ้านของเราเป็นอย่างดี

Related Articles