สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชวนเดิน ชวนวิ่ง “เดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน#๒” 27 พ.ย. นี้ แล้วพบกัน

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชวนเดิน ชวนวิ่ง “เดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน#๒” 27 พ.ย. นี้ แล้วพบกัน
Spread the love

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชวนเดิน ชวนวิ่ง “เดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน#๒” 27 พ.ย. นี้ แล้วพบกัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม การเตรียมงาน “เดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 มหัศจรรย์ 2222 ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชวนเดิน ชวนวิ่ง เพื่อหารายได้ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาวัฒนธรรมตำบลโคกขาม  โดยมีคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน#2 เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมการดำเนินงานเดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน#2 มีการเสนอรายชื่อ และหน่วยงานในการแต่งตั้งเป็นคณะอำนวยการ แบ่งหน้าที่ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน กำหนดเส้นทางการเดิน วิ่ง กฎ กติกาการเดิน วิ่ง การรับรางวัล กำหนดวันรับสมัคร การสมัคร สถานที่รับสมัคร การรับเสื้อ การสั่งทำเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล สถานที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม การจัดสถานที่ เครื่องเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การหาสปอนต์เซอร์ และรายละเอียดในการเตรียมงานในทุกๆด้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมของการจัดงาน  

การแข่งขันเดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 จะจัดการแข่งขันวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดรับสมัครต้นเดือนกันยายน จนถึง 6 พฤศจิกายน 2565 รายการแข่งขันมี เดิน วิ่ง 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร (ไม่มีถ้วย เข้าเส้นชัยได้เหรียญ) วิ่ง 10.5 กิโลเมตร (มีถ้วยรางวัล)  ค่าสมัครทั่วไป 500 บาท (ได้เสื้อ เหรียญ ) , VIP 1,000 บาท (ได้เสื้อ เหรียญ และของที่ระลึก)

สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สภาวัฒนธรรมตำบลโคกขาม

เดินวิ่งโคกขามมินิมาราธอน๒

Related Articles