อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร จับมือ สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.10 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายไรวินทร์ มีเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร / ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกลีลา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมี ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์ นายเทิดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกแอโรบิก นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร /กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และคณะผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขัน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สโมสรจินตนาและศูนย์เก็บตัวยิมนาสติกทีมชาติไทย

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬายิมนาสจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และมีความสามารถด้านกีฬา ตลอดจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและจังหวัดสมุทรสาครได้ จึงได้จัดการแข่งขันจำนวน 3 ประเภท คือ ยิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิค มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 150 คน และจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2565 นี้ ที่ สโมสรจินตนาและศูนย์เก็บตัวยิมนาสติกทีมชาติไทย เพชรเกษม 81

Related Articles