สมาคมกีฬาฯ ร่วมกับ กกท.สมุทรสาคร จัดอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา เพิ่มความรู้ และทักษะผู้ฝึกสอน

สมาคมกีฬาฯ ร่วมกับ กกท.สมุทรสาคร จัดอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา เพิ่มความรู้ และทักษะผู้ฝึกสอน
Spread the love

สมาคมกีฬาฯ ร่วมกับ กกท.สมุทรสาคร จัดอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา เพิ่มความรู้ และทักษะผู้ฝึกสอน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร จัดการอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีควารู้ความเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อีกทั้งได้นำความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร (สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร)

Related Articles