สมุทรสาครจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด

สมุทรสาครจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด
Spread the love

สมุทรสาครจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม ณบริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเกียรติบัตร และรางวัลการประกวด 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการคัดลายมือ กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ และกิจกรรมอ่านร้อยแก้ว จากนั้นได้รับชมการแสดงแร็ป หัวข้อ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” จากโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองแค (อ.กระทุ่มแบน) โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) (อ.บ้านแพ้ว) โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา (อ.บ้านแพ้ว)

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ได้ชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติและผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

Related Articles