มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเงิน 69.9 ล้านบาท สมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเงิน 69.9 ล้านบาท สมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
Spread the love
มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มอบเงิน 69.9 ล้านบาท สมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้มีพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มูลค่า 69,900,000 บาท โดยมี นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล กลุ่มจิตอาสาสร้างสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ รวมถึงผู้แทนมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจิปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการฯ และนายวุฒิพงค์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร
นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทีมงานมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้เข้ามาช่วยบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลมาตลอด ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และมีโอกาสได้พบและตรวจสุขภาพตาให้คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงฝันของเจ้าหน้าที่และทีมจักษุแพทย์ที่อยากจะช่วยคนไข้โรคตาจำนวนมาก ให้ได้พบแสงสว่างอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานทางมูลนิธิฯ ได้ตัดสินใจสนับสนุนการสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จำนวน 69.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ เคยได้รับ
โดยทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานช่วยเหลือสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อคน เพื่อสังคม เพื่อโลกที่ยั่งยืน ได้มีความสนใจและติดตามการทำงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงพบว่าโรงพยาบาลมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงมองเห็นความตั้งใจของทีมแพทย์และพยาบาล ความพร้อมของบุคลากรเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านจักษุ มีแผนชัดเจนในการขยายโอกาส อีกทั้งมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินทางออกไปดูแลรักษาประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ ทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงการรักษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นจึงสนับสนุนเงินเพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุแห่งนี้
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเฟสที่ 1 โดยเปิดให้บริการเมื่อ 1 พ.ค. 2564 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลในเฟสที่ 2 เมื่อเดือน ก.ค. 2565 ในส่วนที่เป็นหัวใจหลักของโรงพยาบาล คือ “ศูนย์ผ่าตัดตา” มูลค่า 89 ล้านบาท แต่ยังขาดงบประมาณการก่อสร้าง และจากพลังศรัทธาการร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็นนี้ ทำให้การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2566 ประกอบด้วยห้องผ่าตัดตามาตรฐานสูงจำนวน 9 ห้อง จากเดิมมีเพียง 2 ห้อง ต่อจักษุแพทย์ 14 คน สามารถผ่าตัดตาได้มากกว่า 16,000 รายต่อปี ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะทำให้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว สามารถเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดตา ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดรักษา อีกทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อจาก 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งช่วยลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ได้อีกด้วย
Chance for Sight ร่วมสร้าง “โอกาส” ในการมองเห็น ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ที่บัญชี “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว (ประเภทออมทรัพย์) เลขที่บัญชี :745-0-33317-1 (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทร 034-419-595, 034-419-573

Related Articles