คณะอำนวยการ เดิน-วิ่งโคกขาม มินิมาราธอน#๒ หารือ วางแผนงาน ร่วมสร้างประวัติศาสคร์ มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ จัดงานเดิน- วิ่ง 27 พ.ย.65

คณะอำนวยการ เดิน-วิ่งโคกขาม มินิมาราธอน#๒ หารือ วางแผนงาน ร่วมสร้างประวัติศาสคร์ มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ จัดงานเดิน- วิ่ง 27 พ.ย.65
Spread the love

คณะอำนวยการ เดิน-วิ่งโคกขาม มินิมาราธอน#๒ หารือ วางแผนงาน ร่วมสร้างประวัติศาสคร์ มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ จัดงานเดิน- วิ่ง 27 พ.ย.65 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร /ประธานคณะกรรมการโครงการ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ “ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการการดำเนินโครงการ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน#๒ โดยมี นายชวพล วัฒนพรมงคล ประธานชมรมวิ่งจังหวัดสมุทรสาคร ประธานอำนวยการด้านกำหนดการ/ พิธีการ เป็นผู้ดำเนินการการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ มีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายก อบต.โคกขาม นายนพรัตน์ รุ่งแสง สมาชิกสภา อบต.โคกขาม นางชลธิชา รุ่งแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลโคกขาม /ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโคกขาม ชมรมวิ่งเพื่อชีวิตคนสมุทรสาคร คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดโคกขาม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ภาษอังกฤษ โรงเรียนบ้านสันดาป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ชมรมผู้ประกอบการนิคมสารินสินสาคร บ.ซี.เอ.เอส.แอทเซท จำกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับสถานีตำรวจโคกขาม สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ททท.สนง.สมุทรสงคราม รพ.สต.บ้านขอม สารวัตรกำนัน ชมรม To Be Number One และคณะกรรมการอำนวยการด้านต่างๆ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการวางแผนการดำเนินงาน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ “ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษจิกายน 2565 นี้

สำหรับการจัดโครงการ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ “ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” ในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้ไปซ่อมแซมและบูรณะศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคกขาม ณ วัดโคกขาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำตำบลต่อไป

การประชุมในวันนี้ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน ชื่อกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ “ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” วันที่จัดงาน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษจิกายน 2565 รูปแบบเสื้อ รูปแบบเหรียญ มีการเดิน การแข่งขันวิ่ง ค่าสมัคร ทั่วไป 500 บาท VIP 1,000 บาท ของรางวัล มีเหรียญรางวัล สำหรับทุกท่านที่เข้าเส้นชัย และถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะ มี 12 รุ่น 5 รางวัล สำหรับ VIP มีของพิเศษเหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดโคกขาม ส่วนช่องทางการสมัคร สมัครออนไลน์ทางเพจ เดิน-วิ่งโคกขาม มินิมาราธอน มหัศจรรย์ ๒๒๒๒ “ตามรอยประวัติศาสตร์วัดโคกขาม” และสามารถสมัครได้ที่ ศาลาประชาคมวัดโคกขาม สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อบต.โคกขาม นิคมฯ สินสาคร สน.พัฒนาชุมชมเมืองสมุทรสาคร ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม โลโก้บนเสื้อเดิน – วิ่ง จำนวนที่จะเปิดรับสมัคร 1,500 – 2,000 คน เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเส้นทาง อาหาร การประชาสัมพันธ์ การแสดง ซุ้มปล่อยตัว เวที ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการในแต่ละด้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการเตรียมงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

#สนใจสมัคร https://forms.gle/Mqsy7zXwaDsyRpTx8

Related Articles