กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหาชัยเกมส์” และ “สาครบุรีเกมส์”

กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหาชัยเกมส์” และ “สาครบุรีเกมส์”
Spread the love

กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหาชัยเกมส์” และ “สาครบุรีเกมส์”

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร นายกัมปนาท จรมาศ ผอ.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร และนายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “มหาชัยเกมส์” และกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 5 “สาครบุรีเกมส์” ลรอบคัดเลือกภาค 1 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ที่ได้มอบหมายให้ชมรมและผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการดังนี้

1) กำหนดการแข่งขัน

2) ผู้ประสานงานการแข่งขัน

3) งบประมาณการแข่งขัน

4) วัสดุและอุปกรณ์การแข่งขัน

5) รายชื่ออนุกรรมการจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ได้กำหนดส่งข้อมูลที่ กกท.สค. ในวันที่ 2 กันยายน 2565 นี้

Related Articles