อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากล ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากล ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากล ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่เวทีมวยชั่วคราว โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์ ) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย – มวยสากล ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากลครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาครและชมรมกีฬามวยไทย มวยสากลจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แก่นักกีฬาภายในจังหวัดได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง และมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ โดยการสร้างฐานนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มีตัวเลือกมากขึ้นในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป

Related Articles