รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์

รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์
Spread the love

รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีนายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก  ณ หอประชุมอาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

และการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นายบุรินทร์ สหัสธารากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด ซึ่งนำอาหารมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ด้วย

Related Articles