อบจ.สมุทรสาคร จัดเทศกาลลูกชิ้นสมุทรสาคร กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว