อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแก่เยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแก่เยาวชน
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแก่เยาวชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2565 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย และหญิง ระดับจังหวัด มีนายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) เข้าร่วมพิธีเปิด และมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ปัจจุบันการเล่นกีฬาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชน เพราะการเล่นกีฬาจะทำให้เด็กๆ มีร่างกายเจริญเติบโต สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการออกกำลังกาย ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขทั้งปวง นอกจากนี้การเล่นกีฬายังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักความมานะอดทนในการฝึกซ้อม รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการจัดการแข่งขันผ่านทางสหวิทยาเขตระดับประถมศึกษา 11 สหวิทยาเขต มัธยมศึกษา 2 สหวิทยาเขต และ 1 กลุ่มโรงเรียนเอกชน ได้ดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสหวิทยาลัยเขตใน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เซปักตะกร้อ และกรีฑา เพื่อคัดเลือกและดำเนินการแข่งขันชิงชนะเลิศในระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย และหญิง ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

Related Articles