สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร “มหาชัยเกมส์” 2565

สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร “มหาชัยเกมส์” 2565
Spread the love

สมาคมกีฬาฯ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร “มหาชัยเกมส์” 2565

วันที่ 11 กัน ยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ “มหาชัยเกมส์” ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศโดยให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาคคัดเลือกกีฬาที่ต้องการพัฒนานักกีฬาของจังหวัดนั้น เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์และคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาที่ทำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสมุทรสาครโดยตลอดจึงได้รับงบประมาณมาดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยในปีพ.ศ 2565 มีทีมในสังกัดชมรมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 37 ทีม ประกอบด้วย ทีมระดับยุวชน ชายจำนวน 9 ทีม ทีมยุวชน หญิง จำนวน 7 ทีม ประชาชนชาย จำนวน 11 ทีมและประชาชน หญิงจำนวน 10 ทีมจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ สนามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ด้านนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การกีฬาของจังหวัดจะเจริญก้าวหน้าคงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งชมรมกีฬา สโมสร โรงเรียน และนักกีฬา ซึ่งนักกีฬาจำเป็นต้องฝึกซ้อมทักษะกีฬาให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปแสดงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มกำลังความสามารถการได้เข้าร่วมการแข่งขันมากครั้งจะทำให้นักกีฬามีประสบการณ์เรียนรู้และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มขีดศักยภาพของตนเอง ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาตนเองเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

Related Articles