1/08/2019 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

1/08/2019 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์, นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนราชการ สมาคมประมงจังหวัด และคณะครู นักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จํานวน 3,000,000 ตัว ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดศรีสุธาราม (วัดกำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร              

สำหรับ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

administrator

Related Articles