สมุทรสาคร เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

สมุทรสาคร เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
Spread the love

สมุทรสาคร เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2566) “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกัมปนาท จรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจ การร่างข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และการทำแผนงานและแผนงบประมาณของฝ่ายต่างๆ

จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “มหาชัยเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 1 จะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 31 ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2566) “สาครบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 1 จะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 10 ชนิดกีฬา ซึ่งในรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จะประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และสมุทรสาคร

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 1 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกภาค 1 “มหาชัยเกมส์” มีคำขวัญการแข่งขัน คือ “มิตรภาพเหนือชัยชนะ” โดยมีสัตว์นำโชค Mascot เป็น วาฬบรูด้า ชื่อ วาฬสาคร สื่อถึงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทย ที่เป็นแหล่งอาหารของทั้งคน และสัตว์น้ำ สวมชุดสีฟ้า-ชมพู ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles