2/08/2019 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ

2/08/2019 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมนางสาวกฤษฎี ปิ่นนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ทีมงาน อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมคุณลุงฮะ คงพุกา อายุ 101 ปี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนี้ ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร (พมจ.) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นกำลังใจ

 

administrator

Related Articles