7/08/2019 งานวันรพีศาล จังหวัดสมุทรสาคร

7/08/2019 งานวันรพีศาล จังหวัดสมุทรสาคร

นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีงานวันรพี ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สามารถ ศรีศิริวิบูรณ์ชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ร่วมงาน ภายในงานมีพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลา ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles