12/08/2019 สมุทรสาครจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

12/08/2019 สมุทรสาครจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด อบจ.สมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผศ.ดร. ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังปัญญาและความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ในชนบทห่างไกลความเจริญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้ดีขึ้น โดยปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 250 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

administrator

Related Articles