ศรีศักดิ์ นำทีม สวัสดีปีใหม่ และอวยพร เฮียม้อ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ศรีศักดิ์ นำทีม สวัสดีปีใหม่ และอวยพร เฮียม้อ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
Spread the love

ศรีศักดิ์ นำทีม สวัสดีปีใหม่ และอวยพร เฮียม้อ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ “เฮียม้อ” อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำกระเช้าไปสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมอวยพร และขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บ้านพักพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งในโอกาสนี้  นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวขอบคุณ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา และนักกีฬาชมรมต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาครของเราให้ก้าวหน้า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles