สมุทรสาคร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมุทรสาคร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
Spread the love

สมุทรสาคร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 14 มกราคม 2566 จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพระมงคลพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 146 ราย ซึ่งมีทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความร่วมแรงร่วมใจจากชาวสมุทรสาครทุกภาคส่วนในการจัดโครงการนี้ เพื่อขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร

Related Articles