สมุทรสาครจัดงานวันสตรีสากลพร้อมจัดเดินแบบผ้าไทยกระตุ้นให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น

สมุทรสาครจัดงานวันสตรีสากลพร้อมจัดเดินแบบผ้าไทยกระตุ้นให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น
Spread the love

สมุทรสาครจัดงานวันสตรีสากลพร้อมจัดเดินแบบผ้าไทยกระตุ้นให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล โดยมีพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มพลังสตรีในจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ การจัดงานวันสตรีสากล ในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้ความสำคัญกับบทบาท สิทธิ และความเท่าเทียมของสตรีในสังคม และยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรีในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังของสังคมแห่งความเสมอภาคระหว่าง ได้รับการเคารพในสิทธิอันชอบธรรม ในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับเกียรติ ในฐานะมนุษย์อย่างเหมาะสมในสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิง โดยวันสตรีสากลจะจัดขึ้นทุกวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ทั้งนี้ ยังเป็นการให้เกียรติ ยกย่อง บทบาทต่าง ๆ ของสตรีและส่งเสริมศักยภาพ จึงได้จัดงานวันสตรีสากลในครั้งนี้ ภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพสตรีจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมุ่งหวัง ผลักดัน พลังของสตรีให้เป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม โดยการส่งเสริมโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะการลดภาระของครอบครัวโดยให้ ผู้หญิงทุกคน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ได้อย่างมั่นคง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีได้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม กิจกรรมตลาดนัดอาชีพของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 3 อำเภอมาออกบูธจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนดีเด่น อำเภอละ 3 คน รวม 9 คน กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลTPMAP มิติรายได้ จำนวน 40 ครัวเรือน การกล่าวปฏิญาณเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 และ ไฮไลท์ คือ การเดินแบบผ้าไทย ภายใต้หัวข้อ “ภูษาศิลป์ ถิ่นสาคร” โดยมีนายแบบ นางแบบ จากทุกภาคส่วนที่พร้อมใจกันร่วมเดินแบบสวมใส่ผ้าไทย ผ้าไทยลายขอ มีสีสันสวยงาม อีกด้วย

Related Articles