นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบโล่ Sakhon Guide 2023 “ร้านอร่อยที่ต้องแวะ 2566”

นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบโล่ Sakhon Guide 2023 “ร้านอร่อยที่ต้องแวะ 2566”
Spread the love

นายก อบจ.สมุทรสาคร มอบโล่ Sakhon Guide 2023 “ร้านอร่อยที่ต้องแวะ 2566”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงาน และเครือข่ายสื่อมวลชน เดินทางไปมอบโล่กิจกรรม “Sakhon Guide 2023” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รับรองร้านคาเฟ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่มีเกณฑ์ตัดสิน 5 ด้านหลัก คือ มาตรฐานด้านคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ของอาหาร, มาตรฐานด้านรสชาติ, มาตรฐานด้านความสะอาด, มาตรฐานด้านบรรยากาศและการอำนวยความสะดวกของร้าน และมาตรฐานด้านราคา

โดยในวันนี้เป็นวันแรก ที่ทาง อบจ.สมุทรสาคร ได้ไปมอบโล่ให้กับร้านคาเฟ่ ซึ่งมี 6 ร้าน ได้แก่ MUZIX Café , The Second Floor Krathumbaen  , Sook cafe and steak house ,  Takes Two café , The Story Cafe และ F1& Ava Cafe’  ทั้ง 6 ร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ในอำเภอกระทุ่มแบน และการมอบโล่ “Sakhon Guide 2023” จะดำเนินการมอบทั้งหมด 8 วัน จำนวน 49 ร้าน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าวจำนวนมาก จึงทำให้การท่องเที่ยวเกิดการชะลอตัว อบจ.สมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ้น จึงต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การพัฒนา การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนสู่เมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงจากฐานการอุตสาหกรรม การเกษตร และการประมงแบบครบวงจร การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน (High Value Economy City) ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าและบริการ

 

สมุทรสาครนอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะครัวโลก (World Kitchen) และศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) แล้ว ยังมีสถานที่สวยๆ เช่น สวนมะพร้าว สวนผลไม้ ริมคลอง ริมแม่น้ำ ชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ประเภทร้านกาแฟ หรือร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่ม และ/หรือขนม (Café) ซึ่งสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจของประชาชน ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร และสามารถต่อยอดสู่การเชื่อมโยงเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นในบริเวณใกล้เคียงกันได้ อบจ.สมุทรสาครจึงได้จัดกิจกรรม “Sakhon Guide 2023” ขึ้น โดยดำเนินการค้นหา Café ที่น่าสนใจ รสชาติอร่อย บรรยากาศดี และสะอาด จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ร้าน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และได้รับการแนะนำให้เป็นร้านอร่อยที่ต้องแวะ ประจำปี พ.ศ. 2566 (Sakhon Guide 2023)  ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้สินค้าการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทร้านกาแฟ หรือร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มและ/หรือขนม ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่รู้จัก แพร่หลายยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองต้องแวะ แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่” กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการนำวัตถุดิบที่ผลิตได้ในท้องถิ่นไปสร้างสรรค์เป็นเมนูเด่น

กิจกรรม “Sakhon Guide 2023” ของ อบจ.สมุทรสาคร ยังมีอีกหลายร้านที่ทาง อบจ.สมุทรสาคร จะทยอยไปมอบโล่กันในวันถัดไป โดยทาง นายก อบจ.สมุทรสาคร แอบกระซิบบอกว่า หลังจากนี้ อบจ.สมุทรสาคร มีแผนจะจัดงานรวมตัวคาเฟ่ที่ได้รับป้าย “Sakhon Guide 2023” ด้วย

Related Articles