“นายกศรีศักดิ์” ปธ.มอบถ้วย Samutsakhon Beach Volleyball @ Central Mahachai 1st  

“นายกศรีศักดิ์” ปธ.มอบถ้วย Samutsakhon Beach Volleyball @ Central Mahachai 1st  
Spread the love

“นายกศรีศักดิ์” ปธ.มอบถ้วย Samutsakhon Beach Volleyball @ Central Mahachai 1st  

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิด ให้โอวาท และมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Samutsakhon Beach Volleyball @ Central Mahachai 1st  การแข่งขัน “เซ็นทรัล มหาชัย” สมุทรสาคร บีช วอลเลย์บอล ครั้งที่ 1 โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร/ ประธานจัดการแข่งขัน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566 ที่ สนามกีฬาชายหาด ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล มหาชัย เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานและทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร บีช วอลเลย์บอล ครั้งที่ 1 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 33 ทีม จัดให้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 6 รุ่นอายุ ประกอบด้วย 1 รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี  2 รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี  3 รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี  4 รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี  5 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย  6 รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายสุมิตร แผนทัด นายกเทศมนตรีตำบลนาดี คุณจงสุรางค์ พรหมวัง ผู้จัดการอาวุโสแผนการตลาด เซ็นทรัล มหาชัย  นายจันทร์ หวนสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี นายธงชัย นนทสี ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์ ) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดฯ พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาด้วย

สรุปผล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Samutsakhon Beach Volleyball @ Central Mahachai 1st  การแข่งขัน “เซ็นทรัล มหาชัย” สมุทรสาคร บีช วอลเลย์บอล ครั้งที่ 1

– รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ดังนี้

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดศรีเมือง 1

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนวัดศรีเมือง 2

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนวัดอ่างทอง 1

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนวัตอ่างทอง 2

ผลการแข่งขันฯ รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ดังนี้

ชนะเลิศ

โรงเรียนวัดศรีเมือง

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนวัดอ่างทอง 1

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนวัดโสภณาราม

ผลการแข่งขันฯ รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ดังนี้

ชนะเลิศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

ผลการแข่งขันฯ รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ดังนี้

ชนะเลิศ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

สโมสรณิชกมล

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันฯ รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ดังนี้

ชนะเลิศ

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ผลการแข่งขันฯ รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ดังนี้

ชนะเลิศ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

Related Articles