อบจ.สมุทรสาคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

อบจ.สมุทรสาคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ นายพงศธร ลิมปนเวทย์สกุล อดีตเลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร / ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายส่งมอบกล่องเครื่องดื่มปริมาณสูงสุด ดีเด่น ในโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ และเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องถึงปี 2565

Related Articles