28/08/2019 อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

28/08/2019 อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับกิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยมีนายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมสาครบุรี (ชั้น 4) อบจ.สมุทรสาคร

administrator

Related Articles