อบจ.สมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบจ.สมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Spread the love

อบจ.สมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และมี คณะผู้บริหาร อบจ. ปลัดอบจ. สมาชิกสภา อบจ. ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักห้า  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า เลขาธิการหอการค้าจังหวัด ศรชล.สมุทรสาครประธานชมรมรักษ์แม่น้ำท่าจีนสมุทรสาคร กำนันตำบลโรงเข้ ผู้ใหญ่บ้านตำบลโรงเข้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โรงเข้ อสม. และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ หมู่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้จะมีการปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศจำนวน 100,000 ตัว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานชมรมรักษ์แม่น้ำท่าจีนสมุทรสาคร และปลาตะเพียนจำนวน 50,000 ตัว ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปล่อยลงสู่คลองชลประทานดี 2 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และเป็นการเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ รวมทั้งเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ยั่งยืน โดยการเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งปลาทั้ง 2 ชนิด ที่ปล่อยนั้น นับว่าเป็นประโยชน์ในระบบนิเวศน์และยังได้รับความนิยมในการจำหน่าย และการบริโภค

ส่วนการดูแลแหล่งน้ำนั้น ทาง อบจ.สมุทรสาคร ได้มีการประสานกับเทศบาลตำบลหลักห้ามาโดยตลอด ทั้งการทำความสะอาด ขุดลอก และการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของชุมชนร่วมกัน

Related Articles