3/09/2019 ตรวจเยี่ยม “การดำเนินการยกระดับการบริการประชาชน

3/09/2019 ตรวจเยี่ยม “การดำเนินการยกระดับการบริการประชาชน

พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร  เดินทางตรวจเยี่ยม “การดำเนินการยกระดับการบริการประชาชน (One Stop Service )” ณ สภ.บางโทรัด และได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงเรื่องของการแต่งกาย ทรงผม และบุคลิกภาพ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

administrator

Related Articles