24/09/2019 เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร

24/09/2019 เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวตาม  Train @สมุทรสาคร” โดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงครามปลัดจังหวัดสมุทรสาคร สารวัตรงานเดินรถสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่สถานีรถไฟมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่สังคมเป็นสุข” โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสมุทรสาครยังมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวกสบาย และหนึ่งในเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ราคาถูก ก็คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยเพียงประมาณ ชั่วโมงเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้าง “ป้ายหยุดรถวุฒกาศ” ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวุฒากาศ เดินเท้าประมาณ 120 เมตร อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากรถไฟฟ้ามาขึ้น รถไฟสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างง่ายดาย

จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดกิจกรรม”เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร” ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆ กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเมื่อนั่งรถไฟมาถึงสถานีมหาชัยแล้ว จะพบกับตลาดมหาชัยที่ขายสินค้าทะเลสดๆ และแปรรูป อาหารร้านเด็ดๆ ภายในตลาด จากนั้นไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเสริมความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วนั่งเรือใบตองข้ามฝั่งจากฝั่งมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม ไปดูโบสถ์ไม้วัดแหลม ไหว้หลวงปู่แก้วพระเกจิชื่อดังที่วัดช่องลม นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ดูการต่อเรือที่บ้านเรืออุดมพาณิช ชมป่าชายเลนที่วัดแหลม การนั่งสามล้อถีบเที่ยวเกาะท่าฉลอม หรือนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยที่แม่กลองก็สามารถนั่งรถไฟไปแม่กลองได้อีกด้วย

718750626784900993200491879177367436394496n

713153996784905159866748521444097150418944n

709957186784905526533377055891725499236352n

709621886784903626533567559181443558014976n

69415560678490442653348537283727076622336n
administrator

Related Articles