พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และลอยประทีปกระทง จากน้ำสู่ฟ้า

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และลอยประทีปกระทง จากน้ำสู่ฟ้า

เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสร็จแล้วได้เป็นผู้นำจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตามด้วยการชมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างหาที่สุดมิได้

และเมื่อพิธีการดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ร่วมกันปล่อยประทีปกระทงภายใต้กิจกรรม “จากน้ำสู่ฟ้า” ถึงพ่อหลวงบนสรวงสวรรค์ ที่พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ร่วมกับ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และคณะสงฆ์วัดต่างๆ ที่อยู่ติดริมคลองดำเนินสะดวก กับพี่น้องประชาชนชาวริมคลองดำเนินสะดวกจากทั้ง 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ราชบุรี และสมุทรสงครามจัดขึ้น เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีการปล่อยประทีปกระทงที่ทำจากต้นกล้วยตัดเป็นแว่นๆ แล้วปักเทียนไขสีเหลืองตรงกลาง ประมาณ 200,000 กระทง ซึ่งก็มีทั้งที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้และชาวบ้านได้ทำกันเอง ลงในคลองดำเนินสะดวกตลอดสายน้ำระยะทางยาวกว่า 30 กิโลเมตร โดยเมื่อกระทงไหลมาตามน้ำก็ทำให้เห็นแสงเทียนดวงเล็กๆ ที่แสดงออกถึงหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ลอยตามกันมาเป็นทางยาวสวยงาม

 

administrator

Related Articles