สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครวางแผนการทำงานร่วมกัน

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครวางแผนการทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการประชุมมีการติดตามงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ วางแผนงานของสภาอุตสาหกรรมร่วมกัน รับฟังปัญหา และแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหารจำกัด ชั้น 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles