คณะกรรมาธิการการกีฬาขับเคลื่อนภารกิจด้านการกีฬา

คณะกรรมาธิการการกีฬาขับเคลื่อนภารกิจด้านการกีฬา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล #สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 8/2562 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาแผนงานโครงการสำคัญระยะสั้นหรือเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการการกีฬาจะดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 4 คณะ ณ ห้องประชุม 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

administrator

Related Articles