ประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2562

ประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2562 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 313 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

 

administrator

Related Articles