พิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 15.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมชมฯ เพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงถึงความจงรักภักดี

สำหรับ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเบื้องปลาย โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามริ้วขบวนมีเรือจำนวน 52 ลำ โดยขบวนเรือมีความยาวจากหัวขบวนถึงท้ายขบวนประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้กำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย แต่งกายชุดพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี โดยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร และในพระราชพิธีครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด“ขบวนราบ”เพิ่มขึ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารคแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบ กลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles