admin

administrator

10/10/2019 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาซูโม่

ขอแสดงความยินดีกับนั…

8/10/2019 ปศุสัตว์สมุทรสาครออกหน่วยเคลื่อนที่

ที่เคหะท่าจีน ต.ท่าจ…

7/10/2019 อบจ.สมุทรสาคร ประขุมประจำเดือน

นายบรรจง สุทธิคมน์ ร…

4/10/2019 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลโคกขาม

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิ…

4/10/2019 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดศรีสะเกษ

 นายประสิทธิ์ จุ่นขจ…

4/10/2019 อบรมหลักสูตร”ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด…