สนามข่าว News Insight

More News

  • Politics
  • การศึกษา-วัฒนธรรม
  • Life style

นายอำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมนายอุดม กันม่วง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรสาคร (กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์) น.ส.เบญญพร เฮงซิ้ม กำนันตำบลชัยมงคล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ พร้อม

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สมุทรสาคร

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร นางเย็นตา ครุวรรณ ที่ปรึกษา

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมประมงจังหวัด ประธาน YEC หอการค้าจังหวัด และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น

เชิญการประชุมเพื่อบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน

เรียน สมาชิก / ผู้ประกอบการ เรื่อง ขอเรียนเชิญการประชุมเพื่อบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ / โทรสาร : 034-110337 , มือถือ

อบจ.สค.ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรม “ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากร มีความรู้

Newsletter