สนามข่าว News Insight

What’s New

  • Life style
  • Politics

Watch Videos

บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม

Gadgets

Most Reviews

No Post/News Found
No Post/News Found
No Post/News Found
No Post/News Found

Newsletter