สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

หลักสูตรเทคนิคการเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

👉หลักสูตร เทคนิคการเ…

สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครจัดนัดพบแรงงาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน …

📢 เจาะลึก สาระสำคัญของ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่

#สภาอุตสาหกรรมจังหวั…