องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

8/10/2019 ปศุสัตว์สมุทรสาครออกหน่วยเคลื่อนที่

ที่เคหะท่าจีน ต.ท่าจ…

7/10/2019 อบจ.สมุทรสาคร ประขุมประจำเดือน

นายบรรจง สุทธิคมน์ ร…
CSR

25/09/2019 เปิดศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ…