วิ่งการกุศลสุขาภิบาลท่าฉลอม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ตอนตามรอยพุทธเจ้าหลวง

วิ่งการกุศลสุขาภิบาลท่าฉลอม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ตอนตามรอยพุทธเจ้าหลวง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล

สุขาภิบาลท่าฉลอม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
ตอน ตามรอยพุทธเจ้าหลวง

เพื่อจัดหาทุนให้แก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง

⭐ วันที่วิ่ง :

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 05.00 – 09.00 น.

⭐ สถานที่วิ่ง (จุดปล่อยตัว) :

ณ บริเวณหน้าวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Google Map : https://goo.gl/maps/ngJFYtKTFeEKV4uE8

⭐ ประเภทการแข่งขัน และค่าสมัคร :

– แบบ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท (สามารถวิ่งได้ทั้ง 4 กิโลเมตร และ 11.5 กิโลเมตร ระยะใดก็ได้) จะได้รับเสื้อ + เหรียญ + ถ้วยรางวัลชนะเลิศของแต่ละรุ่น แต่ละประเภท

– แบบ Fun Run
ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับเสื้อ + เหรียญ + ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 – 3 ของแต่ละรุ่น แต่ละประเภท

– แบบ Mini Marathon
ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับเสื้อ + เหรียญ + ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 – 5 ของแต่ละรุ่น แต่ละประเภท

⭐ ช่องทางการสมัคร และรับเสื้อวิ่ง

– #สมัครได้ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนในเครือเทศบาลทั้ง 6 แห่ง และเทศบาลนครสมุทรสาคร ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าเสื้อจะหมด และรับเสื้อวิ่ง พร้อมเบอร์ได้ที่จุดที่ตนเองสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 มีนาคม 2563 หรือรับเสื้อในวันงานแข่งขัน 15 มีนาคม 2563

 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย โทร. 095-142-2993
  2. โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม โทร. 081-994-9396
  3. โรงเรียนเทศบาลวัดตึก โทร. 092-452-9950
  4. โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก โทร. 087-171-7778
  5. โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม โทร. 088-958-6869, 094-796-1166
  6. โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม โทร. 086-833-6363
  7. เทศบาลนครสมุทรสาคร กองการศึกษา โทร. 087-530-8883, 061-965-3926

– #สมัครทางออนไลน์ แฟนเพจ สุขาภิบาลท่าฉลอม มินิมาราธอน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 และรับเสื้อวิ่ง พร้อมเบอร์ได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร ในวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2563 หรือรับเสื้อในวันงานแข่งขัน 15 มีนาคม 2563

⭐ Official FB : https://www.facebook.com/Sukhaphibanthachalom.minimarathon

⭐ จัดโดย : เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมวิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร

Related Articles