นายกสมาคมกีฬา 77 จังหวัด ประชุมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงข้อบังคับ กกท.

นายกสมาคมกีฬา 77 จังหวัด ประชุมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงข้อบังคับ กกท.

นายกสมาคมกีฬา 77 จังหวัด ประชุมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงข้อบังคับ กกท.

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

Related Articles