• August 8, 2022
  • Last Update August 8, 2022 7:25 am
  • สมุทรสาคร

News List Style 1

Spread the love

List Style 01

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร – นายกสมาคมกีฬาฯ ให้โอวาท พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา เข้าร่วมชิงชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร – นายกสมาคมกีฬาฯ ให้โอวาท พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา เข้าร่วมชิงชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง

อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 21 – 23

No Post/News Found

List Style 01

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร – นายกสมาคมกีฬาฯ ให้โอวาท พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา เข้าร่วมชิงชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร – นายกสมาคมกีฬาฯ ให้โอวาท พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา เข้าร่วมชิงชัยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง

อบรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ผู้ประกอบการผ้าลงมือปฏิบัติได้จริง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ลายผ้าสาคร” ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 21 – 23

No Post/News Found